Požární ochrana

Zpracujeme dokumentaci požární ochrany v rozsahu, která odpovídá požadavkům dle zákona 133/1985Sb a souvisejících předpisů.

  • ZPRACOVÁNÍ SMĚRNIC
  • ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRŮ, VČETNĚ SCHVÁLENÍ
  • ŠKOLENÍ  – VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ, ZAMĚSTNANCŮ
  • ŠKOLENÍ  – OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH POŽÁRNÍ OCHRANU V DOBĚ SNÍŽENÉHO PROVOZU A V MIMOPRACOVNÍ DOBĚ
  • ODBORNÁ PŘÍPRAVA ZAMĚSTNANCŮ ZAŘAZENÝCH DO PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKY
  • ODBORNÁ PŘÍPRAVA PREVENTISTY PO
  • PROVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH PROVĚREK
  • PŘÍPRAVA KE KONTROLÁM ZE STRANY HASICKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU