AKADEMIE

AKADEMIE

Získání odborné způsobilosti pro práci s výrobky, které obsahují diisokyanáty. 

Odbornou způsobilost musí mít od 24.8.2023 všichni průmysloví nebo profesionální uživatelé.
Průmysloví a profesionální uživatelé = jakýkoliv pracovník či osoba samostatně výdělečně činná manipulující s diisokyanáty samostatně, jakožto složkami jiných látek nebo ve směsích pro průmyslové a profesionální použití nebo dohlížející na tyto úkoly.
NEJČASTĚJÍŠÍ VÝROBKY, KDE JE OBSAŽENÝ DIISOKYANÁT:
polyuretanová lepidla, pěny používané v průmyslové výrobě a stavebnictví,
tmely, těsnící materiály, nátěry, podlahoviny   
Odborná způsobilost je vyžadována dle nařízení komise EU č. 2020/1149, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o diisokyanáty.
Zajistíme Vám získání platného certifikátu o bezpečném používání diisokyanátů při Vaší práci.

Cena odborné způsobilosti je: 250 Kč/osoba

Vyplněním níže uvedených informací se přihlásíte o získání certifikace.

https://docs.google.com/forms/d/1-VMopgnOfO5pKk8wzEiMZu96gRi5wn87W3OkEy7dCWE/edit

Pro prezenční školení více zaměstnanců v jedné společnosti přijedeme k Vám. Vytvoříme Vám  individuální nabídku, kontaktujte nás.