Kontakt

Iva Demská                                                                        

Tel: 731648126

E-mail: demska@pod-palcem.cz

IČ: 713 01 101

Adresa: 

U Pivovaru 2304

256 01  Benešov