SOFTWARE EVIDENCE

Vaše investice se Vám vyplatí.

Pokud máte zájem, je možné vyzkoušet si tento SOFTWARE ZDARMA

Tento software poskytuje:

 • Automatické hlídání všech termínů, které jsou do programu zadány.
 • Kartu zaměstnance.
 • Kompletní přehled všech událostí u zaměstnance v průběhu jeho zaměstnání.
 • Přehled jakýchkoliv školení (BOZP, PO, řidiči, různé kvalifikace) u zaměstnanců s automatickým hlídáním.
 • Přehled jakýchkoliv školení (BOZP, PO, řidiči, různé kvalifikace) u zaměstnanců s automatickým hlídáním. 
 • Přehled jakýchkoliv školení (BOZP, PO, řidiči, různé kvalifikace) u zaměstnanců s automatickým hlídáním.
 • Přehled všech revizí a kontrol s nastavením termínů, automatickým hlídáním.
 • Přehled všech pracovních pozic.
 • Přehled kategorizace prací u zaměstnanců.
 • Přehled termínů lékařských prohlídek u zaměstnanců s automatickým hlídáním. 
 • Přehled provozoven (adresa, telefon, odpovědná osoba).
 • Vydávání OOPP – automatické hlídání vydávání OOPP u každého zaměstnance (včetně přehledu velikostí).
 • Nastavení lhůt automaticky či ručně u všech termínů, vždy dle potřeby.
 • Vše je provedeno a nastaveno tak, aby jednotlivé položky byly mezi sebou provázány.   

AUTOMATICKÉ HLÍDÁNÍ

Aby bylo dosaženo maximální funkčnosti celého softwaru, tak je u všech termínů nastaveno automatické hlídání. Vždy první den v měsíci Vám přijde upozornění na zadaný email, s upozorněním na všechny termíny či úkoly, které daný a následující měsíc bude nutné obnovit.

E-mail přijde vždy odpovědné osobě, kterou za dané pracoviště uvedete a jednomu správci softwaru za Vaši společnost.

Tudíž není potřeba program neustále kontrolovat, ozve se sám.