ISO

ISO

Odlište se od vaší konkurence s certifikací ISO 9001:2015 prostřednictvím auditu podle mezinárodně uznávané normy systému managementu kvality (QMS)

Poskytneme poradenství v oblasti získání certifikace systému řízení kvality jednotlivě dle norem:

ISO 9001:2015 PRO OBLAST KVALITY

ISO 14001:2015 PRO ENVIROMENTÁLNÍ MANAGEMENT 

ISO 45001:2018 PRO MANAGEMENT BEZPEČNOSTI PRÁCE   

  • PROVEDEME EXTERNÍ AUDITY PLNĚNÍ POVINNOSTÍ A ZPRACOVÁNÍ INTERNÍCH PŘEDPISŮ 
  • ZAJISTÍME METODICKOU PODPORU PŘI PŘÍPRAVĚ NA ZAVEDENÍ NOREM
  • ZAJISTÍME PŘÍPRAVU NA CERTIFIKAČNÍ, DOHLEDOVÝ NEBO RECERTIFIKAČNÍ AUDIT 
  • OVĚŘÍME ÚČINNOST PROCESNÍHO ŘÍZENÍ A POMŮŽEME NASTAVIT SYSTÉMOVÉ ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ A ČINNOSTÍ DO JEDNOHO UCELENÉHO, KOMPLEXNÍHO A HARMONIZOVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ