Požární ochrana

POŽÁRNÍ OCHRANA

Zpracujeme dokumentaci požární ochrany v rozsahu, která odpovídá požadavkům dle zákona 133/1985Sb a souvisejících předpisů.

  • ZPRACOVÁNÍ KOMPLETNÍ DOKUMENTACE DLE POTŘEB KLIENTA
  • ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRŮ, VČETNĚ SCHVÁLENÍ
  • ŠKOLENÍ  – VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ, ZAMĚSTNANCŮ
  • ŠKOLENÍ OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH POŽÁRNÍ OCHRANU V DOBĚ SNÍŽENÉHO PROVOZU A V MIMOPRACOVNÍ DOBĚ
  • ODBORNÁ PŘÍPRAVA ZAMĚSTNANŮ ZAŘAZENÝCH DO PREVEZNIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKY
  • ODBORNÁ PŘÍPRAVA PŘEVENTISTY POŽÁRNÍ OCHRANY
  • PROVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH PROHLÍDEK NA PRACOVIŠTI
  • PROVÁDĚNÍ KOORDINAČNÍCH ZKOUŠEK 
  • PŘÍPRAVA KE KONTROLÁM ZE STRANY HASICKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU  
Exit mobile version