Evidence

Základní informace

Naše aplikace "Evidence" byla vyvinuta na základě zkušeností v oblasti BOZP a PO. Cíl našeho snažení při vývoji byl, mít všechny informace na jednom místě a docílit automatického hlídání všech zadaných termínů a to i na více provozovnách.

Naše aplikace běží na všech zařízeních!

Popis evidence

Každý zaměstnanec má založenou kartu, kde jsou přehledné veškeré údaje. Hlídané termíny každého zaměstnance jsou – lékařské prohlídky, vydávání OOPP, všechna školení.

Dále hlídání revizí, kontrol, prohlídek a všech dalších různých termínů,které chcete mít pod kontrolou. Stačí zadat název, termín posledního provedení a lhůtu opakování.

Vše je provázané a na nastávající termíny Vás upozorní email, který přijde vždy na začátku každého měsíce.

Evidence pod-palcem v bodech

  • Jedná se o webovou aplikaci, která nabízí přístup z počítače, notebooku, tabletu a mobilního telefonu.
  • Kartu zaměstnance - kompletní přehled všech událostí u zaměstnance v průběhu jeho zaměstnání
  • Přehled pracovních pozic
  • Přehled kategorizace prací
  • Přehled lékařských prohlídek u zaměstnanců s automatickým hlídáním - Přehled jakýchkoliv školení (BOZP, PO, řidiči, různé kvalifikace) u zaměstnanců s automatickým hlídáním
  • Vydávání OOPP - automatické hlídání vydávání OOPP u každého zaměstnance (včetně přehledu velikostí - Nastavení lhůt automaticky či ručně u všech termínů, vždy dle potřeby
  • Přehled provozoven (adresa, telefon, odpovědná osoba)
  • Přehled všech revizí a kontrol s nastavením termínů, automatickým hlídáním
  • Nastavení lhůt automaticky či ručně u všech termínů, vždy dle potřeby


Vše je provedeno a nastaveno tak, aby jednotlivé položky byly mezi sebou provázány.

Objednávka
Evidence + roční licence
2000,- Kč + 500,- Kč
Celková cena
2500,- Kč

Firma

Jste podnikatel? Vyplňte pouze IČO, ostatní údaje budou automaticky načteny!

Osobní údaje

Zkušební verze zdarma

Zkušební verze Vám dává možnost si naší webovou aplikaci vyzkoušet na 14 dní zdarma. Věříme, že se Vám bude aplikace líbit a bude pro Vaši společnost dobrým pomocníkem a přínosem. Během 14ti dnů můžete testovat a až se rozhodnete, zda budete aplikaci nadále využívat, můžete si ji objednat a zadaná data budou již zachována. Pokud dojde k uplynutí této testovací doby a nebude učiněna objednávka, dojde k zablokování verze a Vámi zadaná data budou smazána.

Evidence (14denní zkušební verze)
ZDARMA

Firma

Jste podnikatel? Vyplňte pouze IČO, ostatní údaje budou automaticky načteny!

Osobní údaje